Innovációval a fenntarthatóságért

Felelős vállalati szemléletünk

A fenntarthatóság nem szűkíthető le a környezetvédelemre, sokkal inkább egy döntési szempontrendszernek tekintjük, melyben a jövő nemzedékek iránti felelősséggel közelítjük meg a jelen gazdasági növekedést.

A KITE menedzsmentjének és kollektívájának felelős magatartását a magyar gazdaság, a szélesebb társadalmi célok és a kisebb közösségek, valamint a természeti környezet fejlődésének, illetve megóvásának érdekében kifejtett számos erőfeszítés bizonyítja. Intézkedések történtek az elmúlt években a fenntarthatóságnak megfelelő vállalati- és termelésirányítási rendszerek fejlesztése, új technológiák és üzleti modellek bevezetése területén, a minőség és a hatékonyság növelésére.

Büszkék vagyunk eredményeinkre, ám minden részsiker újabb feladatokra irányítja figyelmünket és egyben ezek megoldására is ösztönöz. Pontosan tudjuk, hogy a fenntarthatóság útján nincs megérkezés, de azt is tudjuk, hogy ezen az úton egyetlen lépés sem vész kárba.

Értékeink a fenntarthatóságban

Felelős gazdálkodás és működés

Jövőképünk és az innováció iránti elkötelezettségünk egyaránt a fenntartható gazdálkodást helyezi középpontba.

Bővebben >>

A szakmai közösségünk fejlesztése

Mit jelent a „zöld-vér”?
Ez szervezeti kultúránk mélyen gyökerező alapja; a KITE közösségéhez való tartozást és elköteleződést jelenti.

Bővebben >>

Elkötelezettség társadalmi célok mellett

Az agrárium versenyképességének növelésével és a vidék megtartó erejének javításával hozzájárulunk a társadalom fenntartható fejlődéséhez.

Bővebben >>

Környezettudatos szemlélet

A természeti erőforrások megőrzése és hatékony felhasználása vállalati működésünkben és piaci tevékenységünkben is tetten érhető.

Bővebben >>