Üzemmérettől független komplex precíziós szaktanácsadási rendszer kialakítása

Kedvezményezett neve:
KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt címe:
Üzemmérettől független komplex precíziós szaktanácsadási rendszer kialakítása

Pályázati azonosító szám:
GINOP-2.2.1-15-2016-00001

A projekt időtartama:
2016. 09. 27. – 2020. 11. 30.

A projekt összköltsége:
2 151 543 138 Ft

A megítélt támogatás összege:
1 202 307 498 Ft

A támogatás mértéke:
55.88 %

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt célja olyan precíziós gazdálkodási rendszer kialakítása, amely nagy területre kiterjeszthető, a gyakorlat számára könnyen értelmezhető, végrehajtható, gazdaságosan üzemeltethető, egyben jövedelemtöbbletet eredményez a termelők számára. A projekt konzorciumi formában valósul meg. Az együttműködés keretében a konzorciumvezető KITE Zrt. a meglévő precíziós technológiáit alkalmazza és továbbfejleszti mind az agronómiai, mind a műszaki szakterületeken, megbízható adatforrások biztosításában veszi ki a részét (pl. RTK hálózat, meteorológiai adatok stb.), kidolgozza az egyes munkaműveletek végrehajtásához szükséges vezérléseket, automatizálja az adatfeldolgozás, adatelemzés folyamatait, a versenyképes gazdálkodás biztosítása mellett. A konzorciumi tagok közül a Debreceni Egyetem munkatársai elvégzik a precíziós gazdálkodást megalapozó kísérleti fejlesztéseket, valamint műszaki-, informatikai-, és termesztéstechnológiai ismereteket rendszerbe foglaló, azok gazdasági vonatkozásait tartalmazó képzési módszertant fejlesztenek, a Balogh-Farm Tépe Kft. pedig a rendelkezésre álló területével, erő- és munkagépeivel, infrastruktúrájával részt vesz az agronómiai és gépészeti kutatásokban, tesztelésekben, kísérletekben.