Visszaélések bejelentése

Etikai problémák (visszaélés) bejelentése, tanácsadás

Aki adott helyzetben:

  • úgy gondolja, hogy valós vagy vélt sérelmet szenvedett,
  • visszaélést, etikai problémát tapasztal vagy
  • egyéb panasza keletkezett, forduljon bizalommal a KITE Zrt. Ellenőrzési és Minőségirányítási Főosztályhoz a kijelölt visszaélésbejelentő elérhetőségek valamelyikén:

Levélben: 4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.

E-mail-ben: visszaelesbejelentes@kite.hu

Telefonon vagy személyesen:

Dr. Erdélyi Zsolt ellenőrzési és minőségirányítási főosztályvezető

Telefon: +36 54 / 480-401 / 328-as mellék

Czirbusz Tímea belső auditor

Telefon: +36 54 / 480-401 /217-es mellék

A KITE Zrt. elkötelezetten támogatja, hogy bárki jelezheti az etikai problémákat. A bejelentéseket a vállalat objektíven, a KITE Zrt. Igazgatóság elnökének közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egység koordinálásával vizsgálja ki. Ennek érdekében a KITE Zrt. lehetőséget biztosít személyesen, telefonon, postai úton vagy emailben a bejelentéstételre a fenti elérhetőségeken.

A bejelentéseket, megkereséseket és vizsgálatokat a vállalat minden esetben bizalmasan kezeli, a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok betartásával a bejelentő védelme mellett. A KITE Zrt. megtesz mindent a jogsértést bejelentő személy diszkriminációval és tisztességtelen bánásmóddal szembeni védelméért. Tilos megtorló intézkedéseket, vagy negatív hatású következményeket alkalmazni bárki ellen, aki jóhiszeműen bejelenti az Etikai Kódex értékeinek, irányelveinek vélt vagy valós megsértését.

Az etikai szabálysértések és problémák névtelen bejelentése lehetséges. Ez esetben figyelembe kell venni, hogy névtelen bejelentés esetében előfordulhat, hogy a kivizsgálást végző szervezeti egység nem tudja beszerezni azokat a további információkat, amelyek a szabálysértés, illetve probléma kivizsgálásához és megoldásához szükségesek, ezért az a vállalat kérése, hogy a bejelentő névtelenség megtartása mellett is adjon meg elérhetőséget.

Az alaptalan és rosszhiszemű bejelentés nem kívánt jelenség, amelynek megtétele jogi következménnyel járhat. A bejelentés nem valósíthat meg bűncselekményt (pl. rágalmazás, becsületsértés). A bejelentés visszaélésszerű gyakorlása nem megengedett.

A bejelentésekkel kapcsolatban felmerülő, személyes adatok kezeléséről, a KITE Zrt. Adatkezelési tájékoztatója nyújt tájékoztatást az érintettek részére, ami az alábbi link alatt található.


A Visszaélések és egyéb munkáltató által meghatározott magatartási szabályok megsértésének vizsgálati rendjéről az alábbi link alatt tájékozódhat részletesen.


KITE Zrt.

Reporting ethical problems, whistleblowing, advice

Who is in a situation:

  • Believes that he or she has suffered real or perceived harm,
  • abuse, ethical problem or
  • or other complaint, should contact KITE Zrt. Audit and Quality Management Department using one of the designated whistleblower contact details:

Letter: Hungary, 4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.

E-mail: visszaelesbejelentes@kite.hu

Telephone or personally:

Dr. Erdélyi Zsolt Head of Audit and Quality Management

Telephone: +36 54 / 480-401 / 328

Czirbusz Tímea internal auditor

Telephone: +36 54 / 480-401 /217

KITE Ltd is committed to support anyone to report ethical concerns. Reports are handled objectively by the company, KITE Ltd. under the direct supervision of the Chairman of the Board of Directors. To this end, KITE Ltd. will provide the possibility to make a report personally, by telephone, by post or by email using the contact details above.

In all cases, whistleblower reports, inquiries and investigations will be treated confidentially by the company, in compliance with the applicable laws and internal regulations, while protecting the whistleblower. KITE Ltd. will make every effort to protect the person reporting the violation against discrimination and unfair treatment. Retaliatory measures or negative consequences against anyone who in good faith reports a suspected or actual violation of the values or guidelines of the Code of Ethics are prohibited.

Ethical violations and problems may be reported anonymously. In this case, it should be noted that in the case of anonymous reporting, the investigating department may not be able to obtain the additional information necessary to investigate and resolve the violation or problem, and therefore the company requests that the reporter provide contact information while remaining anonymous.

Unfounded and bad faith reporting is an unwelcome phenomenon and may have legal consequences if it is made. The whistleblowing should not constitute a criminal offence (e.g. defamation, libel). The abusive use of whistleblowing is not allowed.

Regarding the handling of personal data arising in connection with notifications, KITE Zrt. Its data management information provides information for those concerned, which can be found under the link below.


You can find detailed information on the procedure for investigating abuses and other violations of the rules of conduct defined by the employer at the link below.


KITE Ltd.