A KITE szakmai közösségének fejlesztése

A KITE szakmai közösségének fejlesztése

„Zöld-vér” – ahogyan magunk között szervezeti kultúránk mélyen gyökerező alapját nevezzük. Ez a kifejezés számunkra a KITE közösségéhez való tartozást és egyben az elköteleződést is jelenti. Amit az elődöktől kaptunk, azt úgy kell fejlesztenünk és továbbadnunk, hogy arra az utánunk következő generáció is építkezni tudjon.

A szakmai tudás felelős megosztása

A KITE-t több generáció alatt összegyűjtött tudásbázisa, szakértő kollektívája tette a magyar mezőgazdaság vezető integrátorává. Az agrárszektor 21. századi forradalmi átalakulása során egyik legnagyobb feladatunk - cégkultúránk megtartása mellett - értékrendünk és a felhalmozódott tudás átörökítése a KITE egyre növekvő számú új munkavállalói számára. A további fejlődés előfeltétele a nyitott gondolkodás, a legújabb technológiák és új eljárások megismerése, fejlesztése és alkalmazása, valamint a fiatal generációk bevonása az utánpótlás biztosítása érdekében.

Szervezetfejlesztési program

A közelmúltban évente átlagosan 100 fővel bővítettük a KITE állományi létszámát. A kiválasztási folyamat során nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő képzettségű és képességekkel rendelkező munkatársak kiválasztására és beillesztésére. A legjelentősebb humán fejlesztés a szervizcsapatunk állományában ment végbe, az elmúlt években pedig a precíziós szaktanácsadási rendszerünk, valamint a kapcsolódó apparátus kiépítése kapott kiemelt figyelmet.

A szellemi tőke gyarapítása

Munkatársaink magas színvonalú oktatására és továbbképzésére éves szinten több mint 120 millió forintot fordítunk. Az új belépők oktatásán túl rendszeresen tartunk a különböző szakterületek munkatársainak speciális képzéseket, tanfolyamokat. Jelentős összegeket fordítunk oktatási infrastruktúránk fejlesztésére, a nádudvari központon kívül számos alközpontban korszerű oktatóterem áll rendelkezésre, továbbá támogatjuk kollégáink továbbtanulási szándékát is.

A szervezeti kultúra fejlesztése

Az elmúlt években lezajlott szervezetfejlesztés célja nem egyszerűen a struktúra átalakítása, hanem a szervezeti kultúra újraértelmezése volt hagyományos értékrendünk mentén. Eredményeként felkészültünk folyamataink modernizálására, új tevékenységek elindítására, a szolgáltatói szemlélet erősítésére, kialakultak a további fejlesztések szervezeti keretei.

Azonosított munkáltatói értékeink és haladási irányok

A KITE Zrt. stabil háttérrel rendelkező, elismert cég, munkatársainak anyagi biztonságot, szakmai fejlődést, jó munkahelyi kollektívát és tervezhető életpályát nyújt. A vezetőség elkötelezett a humán tőke gyarapítása és a munkakörnyezet fejlesztése mellett. Ennek érdekében magas színvonalú és korszerű vállalatirányítási rendszer bevezetését tűzte ki célul, továbbá biztosítja a biztonságos munkavégzés feltételeit, a munkakörnyezet átalakításában környezettudatos megoldásokat vezet be, valamint támogatja a tudományos innovációt.

Felelős munkáltatói magatartás

A KITE az egészségtudatos szemlélet növelése és megvalósulása érdekében számos intézkedést hozott. Munkatársaink komplex egészségbiztosításban és SZÉP-kártya juttatásban részesülnek, valamint a Zöld Hajnal Program keretében kedvezményes kikapcsolódási, sportolási lehetőségeket vehetnek igénybe. Az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottunk a jövedelmük alapján az alsó negyedbe tartozó munkavállalók felzárkóztatására. Cégünk évi egy alkalommal jövedelemszinthez kötött iskolakezdési támogatást nyújt, valamint atipikus foglalkoztatási formákkal segíti a gyermekvállalás miatt távozott munkatársak visszatérését.

A KITE Dolgozókért Alapítvány elsődleges célja váratlanul rendkívüli élethelyzetbe kerülő munkatársaink megsegítése, valamint a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű munkavállalók támogatása. Bővebb információ az alapítvány tevékenységéről