Robbanónyag-prekurzorok tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ
a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról

Ezúton felhívjuk Partnereink figyelmét a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásának és felhasználásának, 2021. február 1. napjától hatályos 2019/1148 Európai Parlament és a Tanács rendeletére.

A Rendelet széles körben érinti a KITE Zrt. által forgalmazott műtrágya és egyéb, robbanóanyag-prekurzornak minősülő anyagot tartalmazó termékeit, keverékeit.

A Rendelet célja, hogy Uniós szintű szabályokat hozzon létre a biztonságos birtoklásra és használat számára, az olyan anyagok és keverékek felhasználása tekintetében, amelyek visszaélést tehetnek lehetővé. Az Uniós szintű szabály korlátozza a lakosság számára az ilyen anyagoknak és keverékeknek az elérhetőségét és megköveteli az értékesítő és forgalmazó gazdasági szereplőktől, hogy bármiféle gyanús, az anyagokat érintő tranzakciót a megfelelő hatóságnak jelentsék.

A KITE Zrt. által forgalmazott termékek esetében a Rendelet I. számú melléklete által meghatározott robbanóanyag-prekurzorok nem bocsáthatók lakossági személyek rendelkezésére, kivéve, ha a koncentráció nem haladja meg a második oszlopban megjelölt határértéket:

ANYAG és CAS-szám HATÁRÉRTÉK
Salétromsav (CAS-szám 7697-37-2) 3 % (m/m)
Hidrogén-peroxid (CAS-szám 7722-84-1) 12 % (m/m)
Kénsav (CAS-szám 7664-93-9) 15 % (m/m)
Nitrometán (CAS-szám 75-52-5) 16 % (m/m)
Ammónium-nitrát (CAS-szám 6484-52-2) A keverék ammónium-nitrátból származó nitrogén tartalma 16 (m/m)
Kálium-klorát (CAS-szám 3811-04-9) 40 % (m/m)
Kálium-perklorát (CAS-szám 7778-74-7) 40 % (m/m)
Nátrium-klorát (CAS-szám 7775-09-9) 40 % (m/m)
Nátrium-perklorát (CAS-szám 7601-89-0) 40 % (m/m)

A Rendelet értelmében lakossági személynek tekintjük azon természetes vagy jogi személyeket, akik vagy amelyek nem a kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységhez kapcsolódó célokból járnak el.

Szakmai felhasználónak minősül az olyan természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek az akár teljes, vagy részmunkaidős kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból bizonyíthatóan szüksége van korlátozott robbanóanyag-prekurzorokra, feltéve, hogy az említett célok nem foglalják magukba azt, hogy a szakmai felhasználó ezen anyagokat más személy rendelkezésére bocsátja.

A Rendelet II. számú melléklete tartalmazza azon anyagok jegyzékét, amelyek esetében a gyanús tranzakciókat, jelentős hiányokat és lopásokat 24 órán belül jelenteni kell az illetékes hatóság számára.

A robbanóanyag-prekurzorokat forgalmazó és értékesítő gazdasági szereplőnek – adott feltételek érvényesülése esetén évente legalább egyszer – a szakmai felhasználótól, a gazdasági szereplőtől, leendő partnertől az adataikat tartalmazó, a Rendelet IV. számú melléklete szerinti nyilatkozatot kell a beazonosítás érdekében bekérnie, amely az alábbiakat tartalmazzák:

  • a leendő ügyfél képviseletére jogosult személy személyazonosságának igazolása;
  • a leendő ügyfél kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenysége;
  • a leendő ügyfél (vállalkozás) neve, székhelye, adóazonosítója és cégjegyzékszáma;
  • a korlátozott robbanóanyag-prekurzoroknak a leendő ügyfél általi szándékolt felhasználása.

Az így bekért adatokat a tranzakciótól számított 18 hónapig kötelesek vagyunk megőrizni.

A korlátozott robbanóanyag-prekurzor szándékolt felhasználásának ellenőrzése céljából a gazdasági szereplőnek értékelnie kell, hogy a szándékolt felhasználás megfelel-e a leendő ügyfél kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységének. A gazdasági szereplő megtagadhatja a tranzakciót, ha alapos oka van arra, hogy a szándékolt felhasználás jogszerűségét vagy a leendő ügyfélnek a korlátozott robbanóanyag-prekurzor jogszerű célra történő felhasználására vonatkozó szándékát kétségbe vonja.

A kereskedelmi terméket és az anyagot vagy keveréket, amelyet a kereskedelmi termék tartalmaz, kizárólag a nyilatkozaton feltüntetett célra lehet felhasználni, és csak abban az esetben értékesíthető tovább, szállítható le más vásárló részére, ha az hasonló felhasználási nyilatkozatot tesz, tekintettel a lakossági személyek számára történő rendelkezésre bocsátásra vonatkozóan meghatározott korlátozásokra.

Felhívjuk Partnereink figyelmét, hogy a fenti tájékoztatás nem teljeskörű, a Rendelet tartalma az alábbi linken érhető el:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32019R1148

Kérjük, amennyiben kérdése merülne fel, forduljon hozzánk vagy szaktanácsadójához bizalommal!

Nádudvar, 2021. január 27.