Precíziós öntözési szaktanácsadás kidolgozása

Kedvezményezett neve:
KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt címe:
„Precíziós öntözési szaktanácsadás kidolgozása a talaj-növény-atmoszféra modell alapján, és beintegrálása a PGR-be (Precíziós Gazdálkodási rendszerbe)

Pályázati azonosító szám:
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00105

A projekt időtartama:
2021.02.01 - 2023.02.01.

A projekt összköltsége:
739 787 107 Ft

A megítélt támogatás összege:
386 173 700 Ft

A támogatás mértéke:
52.20 %

A projekt tartalmának bemutatása

A KITE Zrt. zászlaján a fenntarthatóság különösen kiemelt helyet foglal el. Célkitűzései közé tartozik a technológiai soraiban a talajok okszerű használata, mely megőrzi azokat a jövő generációi számára. Most egy nyertes pályázat keretében valósulhat meg egy olyan öntözési szaktanácsadási rendszer kialakítása, mely ezt az elvet szolgálja.

Az öntözésre alapozott fenntartható mezőgazdaság egyik legfontosabb célja a termesztéstechnológiai folyamatok optimalizálása, az inputanyag-gazdálkodás hatékonyságának növelése, amely csak megfelelő eszközrendszer mellett valósítható meg. Napjainkban a fejlett információs technológiának köszönhetően olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, mint a térinformatika, a távérzékelés vagy a GPS technológia, melyek segítségével optimalizálni tudjuk a kijuttatandó inputanyagokat. Az űr- és drónfelvételezések képei, az erő- és munkagépek, a meteorológiai állomások és talajtani információkat gyűjtő intelligens szenzorok – mint BigData források – nagy információtartalommal rendelkeznek. Ezen információk feldolgozása teszi lehetővé a környezettudatos energia- és vízgazdálkodást, az öntözéssel járó talajdegradációs folyamatok minimalizálását, valamint a versenyképes termelés megvalósítását.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott kutatás-fejlesztési támogatás keretében megvalósuló, a KITE Zrt. által 2021-ben elindított „Precíziós öntözési szaktanácsadás kidolgozása a talaj-növény-atmoszféra modell alapján, és beintegrálása a PGR-be (Precíziós Gazdálkodási rendszerbe)” elnevezésű program elősegíti és katalizálja a precíziós öntözési mezőgazdasági technológiák széleskörű elterjedését, egyben elősegíti és biztosítja a precíziós öntözésre való átállással kapcsolatos tudás fejlesztését. A projekt keretei között éves szinten több terabájtos nagyságrendű, egy adott mezőgazdasági tábláról 4-6 naponkénti távérzékelési, valamint óránkénti vagy annál részletesebb meteorológiai és a parcellánként elhelyezett talaj- és növény mintavételezések és talajnedvesség-mérő állomások adatait feldolgozni és megjeleníteni képes, a tábla heterogenitásához igazodó szaktanácsadási szolgáltatás kerül kialakítása a precíziós öntözés támogatására. A döntéstámogató modulok (pl. meterológiai adatok rendszere, öntözőgép monitoring és vezérlő egységek fejlesztése, energia- és vízveszteség mérése, talaj-növény-atmoszféra, műszaki paraméterek és ökonómiai változókat összefoglaló rendszerek) által szolgáltatott, automatizált eredmények egy olyan interaktív webes felületen jelennek meg, amely azonnal elérhetővé válik a termelő számára, és amely rugalmasan alakítható, mivel a folyamatosan bővülő adattömeg olyan szintű belső elemzést tesz lehetővé, amely biztosítja a szaktanácsadás folyamatos fejlődését, finomítását újabb és újabb technológiai szegmensek optimalizálásával. Emellett kialakításra kerül egy módszertani leírás, amely által lehetővé válik a precíziós öntözés műszaki és agronómiai követelményeinek megfelelően történő fejlesztésének és működtetésének áttekintése.

A már működő PGR rendszerbe integrálható, 2023-ig megvalósuló projekt keretében tehát egy olyan új precíziós öntözési szaktanácsadási szolgáltatást alakítunk ki, amely precíziós és helyspecifikus módon tudja biztosítani, hogy a térben megfelelő helyre és megfelelő mennyiségű öntözővizet juttassunk ki, mindezt megfelelő időpontban, a növény igényeinek figyelembevételével. A mezőgazdasági termelők táblánként, táblafoltonként, vagy akár még nagyobb felbontásban pontos képet kaphatnak a precíziós öntözés beruházási és üzemelési költségeiről, annak többletjövedelméről, illetve a beruházás megvalósulása után az öntözés napi teendőiről.