A KITE környezettudatos szemlélete és jó gyakorlatok

A KITE környezettudatos szemlélete és jó gyakorlatok

A természeti erőforrások megőrzése és hatékony felhasználása iránti elkötelezettség vállalati működésünkben és piaci tevékenységünkben egyaránt tetten érhető. Ezzel a kettős szemlélettel alakítjuk a KITE által képviselt elveket és megvalósításukat a napi gyakorlatban.

Felelős működéssel a környezetterhelés csökkentéséért

Vállalati magatartásunk része az odafigyelés, hogy napi működésünk közvetlenül milyen mértékben terheli vagy óvja a természetet.

Jó gyakorlatok beépítése rendszereinkbe

Kitüntetett figyelmet fordítunk a jó termékkövetésre az agrokemikáliák forgalmazása során, partnereinket biztonságos üzleti gyakorlatra ösztönözzük és elősegítjük a környezettudatos felhasználás terjedését. A Növényvédőszer-kereskedelmi és a Kertészeti Üzletág kiemelt feladata a biológiai növényvédelmi megoldások elterjesztése. A vetőmag-kereskedelemben lebomló, papír alapú göngyöleget használunk; a műtrágyák egyszer használatos big-bag zsákjait újrahasznosító céghez juttatjuk el. A növényvédőszer-göngyöleg környezettudatos visszagyűjtése a CSEBER program keretében történik, valamint a műszaki szolgáltatások során keletkező szennyezett anyagok biztonságos kezelése is hasonló, ellenőrzött programban zajlik.

Elkötelezetten a környezetért

Erőfeszítéseink eredményessége nemzetközileg elismert. Büszkék vagyunk az Environmental Respect Awards 2016 díjra, mert ez az egyik legrangosabb elismerés, amit mezőgazdasági vállalkozás kaphat a környezettudatos működésért. A KITE az EMEA régióban egyedüliként nyerte el az „Elkötelezetten a környezetért” díjat és a magasabb elismerést jelentő Tiszteletbeli Nagykövet címet is.

Innovációval az erőforrások hatékony felhasználásáért

Piacvezető agrárintegrátorként tevékenységünk közvetve nagy hatással van a fenntartható szántóföldi mezőgazdaság és nagyüzemi kertészet összes tényezőjére, ezen belül a természeti erőforrások megőrzésére és hatékony felhasználására, valamint a környezet védelmére.

Precíziós Gazdálkodási Rendszer

A precíziós gazdálkodás meghatározásánál fogva hozzájárul a gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatósághoz. A precíziós technológia a sor és sorköz megkülönböztetésére épül, ezzel a beavatkozások során kiküszöböli az átfedéseket és kihagyásokat. A rendszer a „szükséges és elégséges” elvét alkalmazza az inputanyagok vonatkozásában: differenciált mennyiségben és adott felületre pozícionáltan kerülnek kijuttatásra. Ezáltal a kijuttatott anyagmennyiség kevesebb lesz, miközben a műveletek összevonásával jelentősen csökken a menetek száma. Az agrotechnológiai beavatkozások hatékonyságát biztosítja, hogy egzaktan észlelt és mért adatok felhasználásával, sok esetben automatikusan történnek. Bővebben itt olvashat a rendszerről

Hozzájárulás az agrárium hosszú távon fenntartható fejlődéséhez

A magyar gazdáknak egyedülálló, komplex rendszerben biztosítjuk a precíziós agrotechnológiai, műszaki és informatikai hátteret, energia- és víztakarékos öntözési megoldásokkal, gazdaságra szabott inputanyagfelhasználási ajánlásokkal is növeljük hatékonyságukat. A KITE jelentős összegeket szán éves szinten a vonatkozó fejlesztéseire és innovációs tevékenységeire. A technológia és a know-how átadásával, megbízható háttérszolgáltatásokkal erősítjük partnereink gazdálkodását.

Mindennapi környezetvédelem