Megbízhatóság

Az agrárium számíthat ránk

A KITE a magyar agrárium legkomplexebb kínálatot nyújtó szereplője. Partnereink szántóföldi mezőgazdasági tevékenységének teljes vertikumát ki tudjuk szolgálni, a jövedelemhatékony termelési lánc minden eleméhez hozzá tudunk járulni. Megfelelő készleteink, országos logisztikai rendszerünk és kereskedelmi hálózatunk a magyar gazdálkodók folyamatos ellátásában stabil gerinchálózatnak tekinthető.

A nemzetközi tendenciáknak és a piaci igényeknek megfelelve az utóbbi években dinamikus fejlődésnek indultak szolgáltatásaink. Nemzetközi színvonalú innovációt hajtunk végre a precíziós gazdálkodáshoz kötődő szolgáltatások területén, kiszámítható termelés-finanszírozási lehetőségeket és versenyképes hitelközvetítői szolgáltatásokat nyújtunk, egyedi agrár- és műszaki biztosítási konstrukciókat közvetítünk. Partnereink hatékony gazdálkodásához megbízható szerviz-szolgáltatásokkal és korszerű bérgépflotta fenntartásával is hozzájárulunk.

Nagy eredménynek tartjuk, hogy az utóbbi években a külvilágból érkező negatív hatásokat sikerült kompenzálni. Az ellátási csatornák szűkülését új alternatívákkal pótoltuk, az árualapokat biztosító ellátási láncban felmerült kockázatokat megbízható beszállítóink segítségével kezeltük, partnereink folyamatos ellátását biztosítottuk. Ez az időszak ismét bebizonyította, mennyire kifizetődő előre gondolkodni, körültekintően gazdálkodni és készletezni, a beruházásokat tudatosan megtervezni. Minden nehézség és kihívás ellenére az elmúlt években is dinamikus és nagyon sikeres növekedést tudtunk megvalósítani.

Az üzleti stressztűrő képesség növelése

A kitettségeket és kockázatokat elkerülni nem tudjuk, de előrelátással, felkészüléssel és naprakész információkra alapozott gyors döntésekkel sokat teszünk saját és partnereink üzemeltetési, ellátási, érték- és pénzügyi biztonsági kockázatainak minimalizálása érdekében. Az elmúlt időszak egyenként is súlyos kihívásai rávilágítottak a stabil pénzügyi háttérszolgáltatások, a speciális tudás és a széles körű tájékozottság értékeire, amelyek nem feltétlenül állnak ebben az összetételben rendelkezésre minden egyes partnerünk szervezetében.

A 2022-ben indult KITE podcast sorozat egyes epizódjaiban a KITE szakértői első kézből adnak tájékoztatást a mezőgazdaság aktuális kérdéseiről.

A kockázatok rendszerszintű csökkentése

A Központi Treasury a KITE devizagazdálkodási feladatokat ellátó központi egysége. A változó külső feltételek közepette a hatékonyság növelésével támogatja mind az egyes üzletágak kereskedelmi teljesítményét, mind a KITE összvállalati eredményét. A devizafedezeti szerződésekkel lefedett devizagazdálkodás kiegyensúlyozó hatással van a partnerek árfolyamingadozásból eredő kockázataira.

A Kockázatkezelési Igazgatóság hosszú évek alatt szerzett tapasztalata nemcsak a partnerek rendszeres minősítésében jelent segítséget, hanem az ellátási láncok biztosítása érdekében felkutatott új beszállítók gyors, szakszerű minősítése során is.

A kiszámítható fejlődés támogatása

Kiterjedt partner- és piacismeretünkre alapozott termelés-finanszírozási és hitelközvetítői szolgáltatásokkal jelentősen hozzájárulunk az agráriumban tapasztalható forráshiány áthidalásához, partnereink kiszámítható fejlődéséhez. Célzott növénytermesztéshez kapcsolódó inputfinanszírozási tevékenységet végzünk, valamint a KITE által forgalmazott beruházási termékek, kiemelten a szántóföldi gépek finanszírozásához kapcsolódó hitelközvetítői szolgáltatásokat nyújtunk. Teljes körű szolgáltatásunk az igényfelméréstől a finanszírozási folyamat teljes lebonyolításáig terjed. Célunk egyszerű, kényelmes, az egész folyamat során átlátható szolgáltatás, szükség esetén az önerő előfinanszírozására is konstruktív megoldások biztosítása.

A kitettségek hatásának csökkentése

A KITE Zrt. független biztosításközvetítői tevékenységének 2016. évi elindítását az a koncepció hívta életre, hogy a mezőgazdasági inputanyag- és gépkereskedelem komplex szolgáltatójaként jelenjen meg a piacon. Célunk, hogy a mezőgazdasági termelők mindenhez, ami a növénytermesztéshez szükséges – így a biztosítási fedezetekhez is-, egy helyen, egyablakos kiszolgálással a KITE Zrt. méretéből eredően elért kedvező biztosítási kondíciókat és üzleti potenciálokat kiaknázva, a KITE Zrt-n keresztül hozzáférjenek. A törekvés létjogosultságát igazolja, hogy működésének hatodik évében az Alkusz árbevétele alapján már a TOP15 hazai alkuszcégek közé került és a növénybiztosítási szegmensben a piaci részesedése mintegy 16-17%.

A hatékony gazdálkodás elősegítése

Kiemelt Szolgáltatási Igazgatóság

A KITE vezető szakmai tudására alapozva fejleszti a Precíziós Gazdálkodási Rendszert. A rendszer keretében innovatív szolgáltatásokkal segítjük partnereinket a jövedelemhatékony és fenntartható szántóföldi növénytermesztés elérése felé vezető úton.
Az új gazdálkodási szemlélet elterjedése egy bizalomra épülő, hosszú távú kapcsolatépítési folyamat, melynek során a KITE szakemberei megértik a partnerek input és gépkereskedelmi vonatkozású igényeit és a legkorszerűbb technológiák ismeretében komplex javaslatot tesznek az igények magas színvonalú kiszolgálására. A fejlődési folyamat előmozdítása érdekében jött létre 2021 elején a Kiemelt Szolgáltatási Igazgatóság.

Előrelátó szervizszolgáltatások

Magasan képzett mérnökök, szervizmesterek, specialisták, képzett és gyakorlott szerelők biztosítják, hogy partnereink szezonra időben felkészített, megfelelően beállított és összehangolt gépekkel, hatékonyan tudjanak gazdálkodni. Célunk a meghibásodásból eredő állásidők minimálisra csökkentése. A műszaki szolgáltatási terület feladata a cég által forgalmazott mezőgazdasági és környezetápolás-technikai gépek hivatalos jótállási és teljes körű szervizellátása, mezőgazdasági gépek műszaki ellátása, speciális IT szolgáltatások és a partnerek munkatársainak kapcsolódó oktatása.

Az elmúlt években nagyot lépett előre a KITE szervizszolgáltatása: jelentősen nőtt a szakembergárda létszáma és mélyült a technikai fejlődés által diktált specializáció. Nádudvaron speciális szakműhely létesült, az alközpontok több mint felében van már megfelelő diagnosztikával és szerszámokkal felszerelt szervizműhely és a beruházások tovább folytatódnak.

A hiányzó kapacitások költséghatékony pótlása

A KITE szakemberei által karbantartott, megbízható gépek bérbe adásával segítjük partnereink szűkös kapacitásainak, vagy a precíziós gazdálkodásra való áttérés hiányzó elemeinek pótlását, valamint biztosítjuk egy nagyértékű gépvásárlási döntés előtt a tartós kipróbálás lehetőségét.

A KITE több milliárd forint értékű bérgépflottája piacvezető márkákhoz tartozó erőgépekből, rakodókból, betakarító gépekből és munkagépekből áll. Klasszikus bérgépszolgáltatással, valamint technológiai gépbérlet konstrukciókkal támogatjuk partnereink költséghatékony gazdálkodását.

A szélsőséges időjárás hatására csökkennek az egyes munkaműveletek elvégzésére rendelkezésre álló időablakok. A kapacitáshiány áthidalásával hozzájárulunk, hogy partnereink ezen szűkülő időkereteken belül, a gazdálkodás szempontjából megfelelő időben tudják az adott műveletet elvégezni.

Professzionális kiszolgálás

A KITE az ország egész területén könnyen elérhető, 20 alközpontba szervezett kereskedelmi és szolgáltató hálózatot üzemeltet. Az alközpontokban folyik a kereskedelmi tevékenység, a partnerek kiszolgálása és a kapcsolódó ügyviteli teendők ellátása. Célunk, hogy minden partnerkapcsolati ponton érvényesüljön a KITE hozzáadott értéke, a komplex kínálat, a korszerű szakmai tudás és a kiszámítható üzletmenet, ezért nagy hangsúlyt fektetünk szaktanácsadói hálózatunk rendszeres képzésére.

Több éves előkészületi munka után 2023-tól folyamatosan bevezetésre kerül a KITE új, korszerű integrált vállalatirányítási rendszere. A jelentős informatikai fejlesztés egyéb előnyei mellett gyorsabb ügymenetet és áttekinthetőbb működést eredményez az alközpontokban is.

Az alközponti hálózat zavartalan ellátását fejlett, saját gépjárműparkkal felszerelt logisztikai háttér támogatja. A költséghatékony mezőgazdasági termeléshez szükséges valamennyi gép, berendezés, eszköz és anyag folyamatos biztosítása érdekében több nagy nemzetközi márkát hivatalosan forgalmazunk a hazai piacon és számos innovatív saját márkás termék is jelen van kínálatunkban.

Partnereink professzionális kiszolgálása érdekében regionális géptelepekkel, kertészeti teleppel, valamint magyarországi és határon túli leányvállalatokkal rendelkezünk.

Piaci integráció

A KITE a magyar agrárium vezető integrátora. A Terménykereskedelmi Üzletág az előfinanszírozott, vagy ótermények felvásárlásával és értékesítésével segíti a termények piacra jutását, információkkal támogatja a gazdák érdekérvényesítését és kockázataik csökkentését. A termeltetési célprogramokban integrált partnerek többlet jövedelemhez jutnak, a technológia betartásával magasabb értéket tudnak előállítani.

Teljes körű logisztikai megoldásokra és százezer tonnás nagyságrendű saját, korszerű terménytárolási kapacitásokra alapozott jelentős exporttevékenysége révén az üzletág nagy szerepet játszik a magyar termények nemzetközi piacra történő biztonságos kijuttatásában.

Új típusú szakmai együttműködések

A mezőgazdasági szakképzés átalakítása kapcsán új alapokra helyeződik az oktatási intézmények és a gazdasági szereplők közötti együttműködés. A 2022-ben három Agrárszakképzési Centrummal aláírt társasági szerződés értelmében a KITE Zrt. az Ágazati Képző Központok résztulajdonosaként vesz részt az oktatási tematika és az oktatási anyagok összeállításában, valamint a diákok és oktatóik szakmai képzésében. A három intézmény a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum és az Északi Agrárszakképzési Centrum.

A mezőgazdasági gépek és informatikai alkalmazások egyre magasabb szintet képviselnek, de a fejlesztésben rejlő potenciált csak úgy lehet maximálisan kihasználni, ha azok is felkészültebbé válnak, akik nap mint nap használják. A KITE Zrt. nagy szerepet vállal az agrárszakember-képzés minden ágának és szintjének támogatásával, képzési programok működtetésével, valamint a gazdálkodók folyamatos tájékoztatásával és munkatársaik teljes körű szakmai továbbképzésével!