Innováció

Élenjáró szakmai műhely

Az innováció eszköz, cél a fenntartható fejlődés

A 21. században a mezőgazdaság szerepe felértékelődik, és a világ mezőgazdasága komoly kihívások elé néz. Földünk népessége folyamatosan növekszik, a népességszám 2050-re a jelenlegi 8 Mrd-ról várhatóan 10 Mrd főre emelkedik, így egyre nagyobb kihívást jelent – változatlan termőterületen - a növekvő népesség élelmiszerrel való ellátása. Az agrárvállalkozásoknak nem elég arra összpontosítani, hogy új technológiával maximalizálják a hozamot és kielégítsék a hatalmas élelmiszerigényt, hanem arra is, hogy a folyamatokat hatékonyabbá, a termékeket megfizethetőbbé tegyék.

Napjainkban az agrárium a kor kihívásainak mentén világszerte és így hazánkban is jelentős változások és változtatások előtt áll. Ez nem csak egy teljesítendő feladat, de egyben lehetőség is. A KITE szakembergárdája fél évszázados hagyományaihoz híven arra törekszik, hogy a magyar mezőgazdaság legnagyobb innovációs képességgel rendelkező vállalkozása legyen, ez teszi lehetővé, hogy a szántóföldi növénytermesztés teljes vertikumának minden elemében meghatározó piaci tényező maradjon hosszú távon.

Tudás alapú vállalkozást építünk

Innovációs szemléletünk

Innovációnak tekintünk minden olyan kutató és problémamegoldó tevékenységet, melynek során egy kreatív ötlet megvalósul és újdonságként elterjed, legyen szó új tartalommal rendelkező termékek bevezetéséről, új termesztéstechnológia kidolgozásáról, innovatív szolgáltatások kialakításáról, új munkamódszerek és digitális rendszerek fejlesztéséről vagy új piacok megnyitásáról.

A KITE Zrt. történetében mindig stratégiai cél volt megismerni és a magyar viszonyokhoz illeszteni a világban elérhető legkorszerűbb megoldásokat. Ma is ezt a gyakorlatot követjük olyan szemlélettel, hogy az innováció a technológiai fejlesztésnél többet jelentsen: épüljön be az üzletbe és a gazdasági fenntarthatóság mentén értékeljük eredményeit. Stabil hátterünknek köszönhetően a megtérülőnek ígérkező fejlesztésekhez biztosítottak az erőforrások, nagy figyelmet fordítunk a precíz végrehajtásra, gondoskodunk a szakmai stáb képzéséről és utólag ellenőrizzük, hogy a tudásba fektetett tőke meghozta-e a várt hatást.

Gazdálkodók támogatása az innovációban

A szántóföldi növénytermesztésben évente csak egy alkalom nyílik egy növénykultúrában új technológiát kipróbálni, megalapozott értékeléséhez pedig több termesztési ciklust végig kell vinni.

A KITE Zrt. jelentősen tudja csökkenteni partnerei fejlesztéssel járó kockázatát, mivel kizárólag olyan termékeket és szolgáltatásokat ajánl, amiket mintagazdaságaiban már kipróbált és azok az akár több évig tartó vizsgálatok, tesztelések során jól teljesítettek. Ezért mondjuk, hogy a KITE tudásalapú vállalkozás. Nem egyszerűen árucikkeket, hanem hatékony megoldásokat ajánlunk, és így a hazai piacon egyedülálló eredményeket tudunk elérni a gazdák igényeinek megértésében, valós partnerkapcsolatok kiépítésében, megalapozott döntések előkészítésében, a gazdaságok fejlődésének támogatásában.

A KITE honlap Tudástár felületén folyamatosan látjuk el az érdeklődőket bárki számára elérhető, hiteles, aktuális szakmai anyagokkal.

Ajánlatok a mezőgazdaság rendszerszintű átalakításához

Nézze meg rövid tájékoztató filmünket!

Napjainkban a mezőgazdaság alapvető változásokon megy keresztül szemléletben és működésben egyaránt. Ezt a fejlődést hivatott felgyorsítani az EU Közös Agrárpolitikája, melyre a magyar agrárpolitika is épül. A KAP közös víziója és vállalása a Green Deal, Európa karbonsemlegessége 2050-re. A Green Deal mezőgazdaságra vonatkozó intézkedési terve „A termelőtől a fogyasztóig”, melynek lényege méltányos, egészséges és fenntartható élelmiszer biztosítása. Az intézkedési terv várt eredménye a felhasznált nem természetes eredetű inputanyagok csökkenése és az össztermelésen belül az ökológiai gazdálkodás arányának növekedése.

Mindez a talaj, a termesztett növény és a termelő szempontjait ötvöző, komplex megoldásokkal érhető el, amely optimalizált rendszer biztosítja a tevékenység gazdasági fenntarthatóságát is. A jó gyakorlatok rendszerbe integrálása érdekében jött létre a KITE Innovációs Központ, itt összpontosul a KITE agrotechnológiai és agrárinformatikai fejlesztő tevékenysége, valamint a Precíziós Gazdálkodási Rendszer digitális szolgáltatásainak üzemeltetése.

A Precíziós Gazdálkodási Rendszerrel szemben támasztott összetett követelményrendszer lényege, hogy a technológiát kihasználva ne csak a terméshozamot optimalizálja, hanem a termelési folyamatokat is hatékonyabbá és megfizethetőbbé tegye, miközben figyelembe veszi a fenntarthatóság minden aspektusát.

A precíziós gazdálkodási rendszer elterjesztése

A precíziós gazdálkodási rendszer fejlesztésébe a KITE versenytársait megelőzve fogott bele és mára összehasonlíthatatlan előnyre tett szert ezen a területen. A KITE-ben napi gyakorlattá vált a digitális technológia mezőgazdasági alkalmazása, széles körű elterjesztése azonban hosszú folyamat lesz. Ezen hosszú távú kapcsolatteremtés során szakembereink megértik a partnerek input és gépkereskedelmi vonatkozású igényeit és a legkorszerűbb technológiák ismeretében komplex javaslatot tesznek az igények magas színvonalú kiszolgálására.

A közvetlen kapcsolatépítés szándékával jött létre 2021 elején a Kiemelt Szolgáltatási Igazgatóság. Az új szervezeti egység a precíziós gazdálkodás és a gépüzemeltetés-támogatás vonatkozásában teljes körű szolgáltatásokat nyújt, a létszámban kibővült és speciálisan képzett szakembergárda jelentős szerepet vállal a precíziós gazdálkodás elterjesztésében.

A KITE üzletágai gondoskodnak róla, hogy a kínálatban a fenntartható mezőgazdasági termeléshez, valamint a precíziós gazdálkodás bevezetéséhez és folyamatos működtetéséhez szükséges valamennyi gép, berendezés, inputanyag és szolgáltatás elérhető legyen.

A területek komplex együttműködésének eredményeként a precíziós szaktanácsadást igénybe vevő partnereink száma és az ezen rendszerben művelt területek nagysága dinamikusan növekszik.

Tudjon meg többet

Innovációs Központ

Tudjon meg többet

Üzletágak

Nemzetközi színvonalú tudástranszfer

A KITE hagyományos értékei mentén elköteleződve aktív cselekvésre fordítjuk a munkatársak tudását és a cég anyagi lehetőségeit a tudásátadás és a szemléletformálás érdekében. Nemzetközi kapcsolatokat, mintákat, know-how-t közvetítünk a szakmai közösség felé és inspiráló együttműködéseket hozunk létre, értve annak jelentőségét, mit adunk át a következő generációknak.

Herceghalom határában került megrendezésre a KITE Zrt. nagyszabású szántóföldi bemutatója, “Irányt mutatunk 2.0 – 12% feletti lejtőn való gazdálkodás gyakorlati megoldásai” címmel.

„Debreceni tartamkísérletek 40 éve” címmel kezdődött ünnepi konferencia október 5-én a Debreceni Egyetemen, mivel az intézmény 1983-ban indította el a több tényező hosszú távú hatásainak, s azok interakcióinak vizsgálatára alkalmas tartamkísérleteit.

A 36. Bábolnai Gazdanapok szeptember 7-9 között ismét megnyitotta kapuit a bábolnai Nemzeti Ménesbirtok területén, melyen a KITE Zrt. gépkiállítással és szántóföldi bemutatóval képviseltette magát.

Augusztus utolsó hetén befejeződött az Indigo AG Hungaryval karöltve szervezett nyári rendezvénysorozatunk.

Energiatakarékosság és talajvédelem – ezek a témák kerültek előtérbe a KITE Szántóföldi Napok gépbemutató négyállomásos rendezvénysorozatán augusztus utolsó heteiben.

A Debreceni Egyetem és a KITE Zrt. 50 éve partner az oktatás és a kutatás-fejlesztés területén. E gyümölcsöző kapcsolat megkoronázásaként vehettük át a 2023-as AgrárgépShow-n a Díszérme Kitüntetést.

A KITE Zrt. a Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központtal és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával együttműködve szervez továbbképzést a partnergazdaságok növényvédelmi szakmérnökei részére.

Az Agrárminisztérium által támogatott akkreditált képzést tartott a KITE Zrt. az ország számos pontjáról érkező mezőgazdasági gépész szaktanárnak és -oktatónak 2022. november 24-25-én Nádudvaron. A résztvevők a precíziós gazdálkodás témakörében tágíthatták tudásukat.

2022. szeptember 15-én a KITE Zrt. egy nagyszabású rendezvény keretében mutatta be a gazdálkodóknak innovatív öntözési megoldásait, melyek jóval túlmutatnak az öntözés témakörén.

Nádudvaron ülésezett a Magyarországi Precíziós Gazdálkodási Egyesület 2022. szeptember 29-én. Az egyesület tagjai a KITE Zrt. központjában az Innovációs Központ munkatársainak szakmai előadásai után egy tanácskozást és kihelyezett taggyűlést is tartottak.

2022. július 20-án a Mikóczy Szőlőbirtokon, Tatán került sor „A szőlő öntözésének és öntözésvezérlésének lehetőségei” című bemutatóra a KITE Zrt. társrendezésében, melyen munkatársaink energia- és víztakarékos öntözési megoldásokat ismertettek.

Budapesten tartotta négy napos konferenciáját 2022. június 7-10. között a WFO (Gazdálkodók Világszervezete) a Nemzeti Agrárkamara közreműködésével, melynek a befejező napján birtoklátogatásokra is sor került.

2022. február 14-én a budapesti Millenárison nyitotta meg kapuit a nagyszabású Álmok Álmodói 20 kiállítás, mely a legnagyobb magyar géniuszokat és találmányaikat tárta a nagyközönség elé egy éven keresztül. Ebben az illusztris közegben kapott helyet a KITE Zrt. PGR rendszere is a kiállítás agrártalálmányokat felvonultató részén.

2021. július 19-22. között Budapesten rendezték meg a 13. Európai Precíziós Gazdálkodási Konferenciát, melyen a KITE Zrt. a konferencia aranyfokozatú támogatójaként vett részt és bemutatta a KITE Precíziós Gazdálkodási Rendszerét, a PGR-t.