Precíziós gazdálkodás2019. január 09.

Ez történt az első napon

A Hévízen 2019. január 7-11. között megrendezésre került Precíziós Gazdálkodási Konferencia első napját a szervezők az IT technológia, valamint a precíziós gazdálkodásban megképződött adatok feldolgozásáról és adaptálásáról szóló előadásoknak szentelték.

A KITE Zrt. Innovációs Főigazgatóságának fejlesztőmérnökei egy olyan rendszer kialakításán dolgoznak ma is, mely egy közös platformot nyújt a gazdálkodóknak arra, hogy a megképződött adataik begyűjtésével, azok feldolgozásával a pillanatnyi döntéshozatal segítéséhez szükséges produktumokat, dokumentumokat hoz létre. A rendszer fejlesztésének aktuális állapotát mutatták be a kollégáink és a szakmai szervezetek szakértői.

Varga Zoltán a KITE Zrt. rendszerfejlesztő mérnöke a precíziós gazdálkodás legfontosabb bázisát képező, a mezőgazdasági eszközökből származó adatokról, azok kezeléséről és a termelésben hozott döntésekre gyakorolt hatásáról tartott előadást. Ezek az adatok a jövőben a precíziós gazdálkodás továbbépítésének alapját képezik. Bemutatásra kerültek a gyűjtésükkel, a kezelésükkel és az egységesítésükkel foglalkozó rendszerek, mint pl. a JD link vagy a JCB Link.

A KITE Zrt. az SAP-vel és az ESRI-vel dolgozik együtt azon a fejlesztésen, ami a begyűjtött adatok segítségével képes műveleti térképeket létrehozni, mely a mezőgazdasági beavatkozások alapja. Polderman Béla az SAP munkatársa és Beke Dániel az ESRI műszaki igazgatója arról tartott előadást, hogy hol tart az a fejlesztés, mely a termelési eszközökből származó adatok fogadását, kezelését végzi és a gazdálkodók rendelkezésére bocsátja olyan térképek formájában, melyek segítséget nyújtanak a műveletekhez. Az SAP hardver- és szoftverújításokkal hozott létre egy olyan platformot a KITE Zrt. részére, mely a memórialapú adatbáziskezeléssel gyorsabban képes reagálni az adatszükségletre, gyorsabban, pontosabban lehet az adatokat kigyűjteni a rendszerekből. Az ESRI pedig ezeknek az adatoknak a segítségével térinformatikai módszerek alapján hozza létre azokat térképeket, melyre a precíziós gazdálkodás műveleti rendszerét építhetjük.

Csiha Márk és a vezetése alatt álló Csiha Kft. a KITE Zrt. partnereként az adatgyűjtési és konvertálási feladatok háttérfejlesztését végzi. Előadásában kitért arra, hogy egészen pontosan az a feladatuk, hogy a mezőgazdasági eszközök által összegyűjtött adatokat konvertálják olyan formába, amit az SAP és az ESRI alkalmazni tud a további munkájában, és amelyet a precíziós gazdálkodási szaktanácsadók az elemzéseikhez használnak fel. Ennek az alapja a precgazd.hu, mely begyűjti az adatokat, valamint elérhetővé teszi a precíziós gazdálkodást felhasználók számára az azok alapján megképződött adatokat és térképeket. Az éppen frissítés alatt álló precgazd.hu interaktív felületét Sovány Csongor a KITE Zrt. fejlesztőmérnöke mutatta be a nagyközönségnek.

Tovább haladva a térinformatikai modellezés útján Dr. Riczu Péter, a KITE Zrt. rendszerfejlesztő mérnöke prezentálta azt, hogy a műholdak által készített NDVI térképek hogyan tudnak alapul szolgálni egy termőképesség-térkép, az ún. KITErkép elkészítéséhez. Ennek egy továbbfejlesztett verziója a KITErkép Extra, amely a szántóföldet a domborzati viszonyok, hozamtérkép és egyéb tényezők szempontjából differenciáltan modellezi. Györe Attila, precíziós gazdálkodási szaktanácsadó pedig a termőképesség-térképekhez kapcsolódó operatív feladatokról beszélt, arról, hogy hogyan határozzák meg ezek a modellek a különböző beavatkozások (pl. vetés, műtrágyaszórás, mésztrágyázás) paramétereit, és hogy ezek megvalósítása a KITE Zrt. szaktanácsadói, valamint a partnerek szoros együttműködésében valósulhat meg. A helyes technológia megvalósításához szükséges műszaki eszközrendszerek elérhetők a KITE Zrt. értékesítési palettáján.

A nap folyamán az precíziós gazdálkodás „kuriózumai” is szóba kerültek.

Fiala Károly, az OVF osztályvezetője kiemelt fontosságúnak nevezte a 2018-ban a KITE Zrt.-vel megkötött stratégiai megállapodást az általuk üzemeltetett rendszerek adatcseréjéről. Előadásában bemutatta továbbá az aszály évről évre egyre fenyegetőbb jelenlétének megoldására felállított aszálymonitoring rendszert, mely összhangban van a KITE Precmet szolgáltatásával, mely a meteorológiai adatok gyűjtésével, historikus adatelemzéssel az aszálykárok mérsékléséhez és a beavatkozások tervezéséhez (pl. vetésidő, öntözés) is megfelelő eszközrendszert nyújt.

Az adatalapú szárítási folyamatokat pedig a KITE Zrt.-vel immáron három éve szoros együttműködésben dolgozó RS Bt. ügyvezetője, Speiser Ferenc mutatta be. A cég fejlesztéseként a Videokontroll precíziós szárítási rendszer lehetőséget biztosít a terményszárítási folyamat professzionális szintre fejlesztésére. A rendszer üzemeltetésével javul az energiahatékonyság, segítségével megelőzhetők a tűzesetek és a szárított termény beltartalmi értékei is jobbak lesznek.