Vetés2019. június 11.

A legnagyobb repcehozamokért a KITE technológiával

Ha a naptárra pillantunk azonnal szembeötlik, hogy már júniust írunk, és annak ellenére, hogy még sokszor vesszük elő a pulóvert, hivatalosan is itt a nyár. Hamarosan kezdődik a repce betakarítása, amelyet rend szerint a forgalmazók és nemesítő házak fajtabemutatói előznek meg.

A KITE Zrt.-nél sem volt ez másképp, 2019. június 4-én és 6-án mutatták be a nagyközönségnek az általuk forgalmazott repce, valamint az őszi kalászos hibrid- és fajtasor tagjait, illetve a termesztésükhöz javasolt technológiát.

A technológiáról:

A KITE Zrt. a nyár végi és az őszi vetésű kultúrákban nagy termést garantáló korszerű talajművelési és vetési technológiákat dolgozott ki az elmúlt években, és ehhez az agrotechnikához a legjobban illeszkedő hibrideket ajánlja.

 A nagy terméseket megcélzó őszi káposztarepce technológia alapja az, hogy nyár végén a repcét ki kell keleszteni és a tél beállta előtt a növénynek el kell érnie a 8-10 leveles tőlevélrózsás állapotot, az 1 cm-t meghaladó gyökérnyak-átmérőt, a 2 cm-nél nem hosszabb csúcsrügyet, valamint a növénynek 30 cm-nél mélyebb gyökérzettel kell rendelkeznie. Ennek érdekében a vetést augusztus végén, szeptember elején el kell végezni, mégpedig nyirkos magágyba.

A repceállományok őszi fejlődését a kelést követő 7oC feletti hasznos hőösszeg határozza meg. A megfelelő, legalább 8-10 leveles fejlettséghez közel 500oC hasznos hőösszeg szükséges. A magyarországi átlagos időjárási viszonyok egyértelműen szükségessé teszik az augusztus végi vetéseket. Ebben az időszakban a legszárazabbak a talajaink, ennek megfelelően azokat az alapműveléseket kell alkalmaznunk, melyek legjobban megőrzik a talajok nedvességtartalmát.

Az alapműveléshez a KITE Zrt. a lazító elven működő, korszerű talajművelő eszközeit, ajánlja, amelyek képesek a talajt 30 cm mélyen meglazítani. A vetés módjára több lehetőséget is kidolgoztak a több éven keresztül folytatott vetési kísérletekben. A hagyományos, duplagabona sortávra történő vetésre a John Deere 740A vetőgépet ajánlják. Abban az esetben azonban, ha 76 cm-es sortávra kívánjuk elvetni a repcét, a talaj előkészítése lazítóval, vagy lazító elven működő Orthman sávművelővel végezhető el. A vetést a John Deere 1770-es családjába tartozó szemenkénti vetőgépeivel célszerű elvégezni. Fontos, hogy a talajművelés és a vetés között eltelt idő rövid legyen, hogy a magágy ne száradjon ki. A szemenkénti vetőgép csoroszlyái elé felszerelt sávtisztítók eltávolítják a száraz talajrögöket, szármaradványokat és lehetővé teszik a nyirkos magárokba történő maglehelyezést, egyenletes mélységben. A robbanásszerű egyenletes kelés így válik biztosítottá, különösen akkor, ha a vetés frakcionált, 6 gramm feletti ezermagtömegű KITE-s vetőmaggal történik. Hibridjeik többségéből kalibrált, azaz magas ezermagtömegű, homogén méretű vetőmagot is ajánlanak, melyek alkalmasak a szemenként történő vetésre. A széles sortávú (76 cm) vetéshez egyértelműen ezeket a vetőmagokat ajánlják, ám a hagyományos sortávú vetésben is előnyt jelent a kalibrált vetőmag használata, mely a talajállapot és a vetéstechnológia mellett szintén egyik kulcsfontosságú tényezője a már említett robbanásszerű kelésnek.

A repce őszi fejlődését segíti az ősszel végzett gyomirtás, valamint a regulátor használata és a P és K makro-tápanyagok magas szintű kijuttatása. Nagyon fontos, hogy a repceállományok regenerálódáshoz, a tavaszi fejlődés gyors megindulásához minden feltételt biztosítsunk. Ez teszi lehetővé a minél nagyobb számú oldalhajtás, elágazás képződését, a téli és kora tavaszi csapadék minél jobb hasznosítását.

Biztosítani kell, hogy a kitavaszodáskor a vegetáció indulásakor elegendő nitrogén álljon rendelkezésére a növények számára a talajból. Ezt szolgálják a tavaszi fejtrágyázások, mely mellett szükség esetén nagy gondot kell fordítani a tavaszi gyomirtásra és a tavaszi regulátor használatára is.

A fajtákról:

A KITE Zrt. a magas termésátlag elérése érdekében nagy termőképességű és stabilitású hibridjeit javasolja, melyek érésidő szerint növekvő sorban a következők: Dribbler, ES Imperio, DK Exstorm, ES Diablo, Phoenix CL, ES Mercure, Diffusion, Cristal, DK Exterrier, DK Impression CL és DK Sequel.

A Dribblerben párosul a kiemelkedő termőképesség és a magas olajtartalom, ezért hívják a bajnokok bajnokának! Termésátlaga 9,6%-kal, míg olajtermése 12,7%-kal haladta meg a standard hibridek átlagát a NÉBIH regisztrációs vizsgálataiban. Óriási levélfelülettel, robusztus, erős szárral és gyökérrel, vastag gyökérnyakkal rendelkezik. Intenzív technológiákban, széles sortávú és mulcs vetésben is sikeresen termeszthető.

A sokat ígérő ES Imperio kifejezett erősségei közé tartozik a kiváló télállósága, a szárszilárdsága és a kipergés szembeni ellenállósága. A hibrid Phoma-rezisztens. Termesztése bármelyik talajtípuson ajánlható.

A DK Exstorm elemi erejének köszönhetően jól tolerálja a tenyészidőben fellépő szárazabb időszakokat is, mely mellett további rugalmasság a hibrid részéről, hogy nagyon jól alkalmazkodik a különböző termőhelyi körülményekhez.

Az idei év újdonsága az ES Diablo a NÉBIH regisztrációs kísérleteiben 2016-ban 5,46 t/ha-os eredménnyel 11%-kal, míg 2017-ben 4,78 t/ha–os eredménnyel 4,1%-kal haladta meg a standard hibridek átlagát. Kiemelkedő alkalmazkodóképességű, kiváló Phoma-ellenállóságú (RLM1, RLM7, RLM9 génnel rendelkezik) hibrid.

A Phoenix CL Clearfield-gyomirtású hibriddel új szintre került a Clearfield-hibridek termőképessége. Mutatja ezt a KITE Zrt. négy ismétléses kisparcellás kísérleteiben Bólyban 2017-ben elért 6,0 t/ha-os, illetve 2018-ban Püskiben elért 4,7 t/ha-os termésátlaga. Kedvező tulajdonságai közül kiemelendő kipergés elleni ellenállóképessége, mely németországi és hazai vizsgálatok alapján is még a Rapool hibridjei közül is kitűnik.

Az ES Mercure kitűnő trágyareakcióval és állóképességgel rendelkezik. Sok elágazású, nagy térállású hibrid, ezért sávos, széles sortávú művelésre is ajánlható.

A középérésű, sokoldalú Diffusion bármilyen termőhelyre ajánlott, nagy termést adó, kitűnő termésbiztonsággal rendelkező hibrid, gyenge pontok és kompromisszumok nélkül. Kifejezetten intenzív őszi fejlődésű, mely mellett szárazságtűrése, télállósága, regenerálódó képessége is magas szintű. Kifejezetten jól tűri a megkésett vetéseket is. Mind laza, mind nehéz, problémás talajokon sikeres a termesztése. Extenzív technológiatűrése a mai hibridek közül kiemelkedő.

A Cristal kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező, középérésű hibrid repce, melynek terméspotenciálja aszályos évjáratokban is realizálódik, így hozamstabilitása egyedülálló. A NÉBIH kétéves kisparcellás regisztrációs kísérleteiben a standard hibridek átlagához viszonyítva 110%, illetve 107%-os terméstöbbletet ért el. Könnyű, laza, kitettebb termőhelyeken is nagy biztonsággal termeszthető. Tökéletesen adaptálható mind extenzív, mind intenzív technológiákba.

A biztonság oldaláról ajánljuk a DK Exterriert, mely a nagy termőképességet és termésstabilitást kompromisszumok nélkül ötvöző repce hibrid. Ezen kiváló képességei eredményes termesztését teszik lehetővé az ország egész területén, bármilyen technológiai intenzitás mellett.

DK Impression CL: kiemelt termés, kiemelt termésvédelem. Középérésű, Clearfield gyomirtású hibrid repce. Termésének megőrzését, termésbiztonságát a kipergés elleni kiemelkedő ellenálló képessége adja, melynek köszönhetően betakarítása rugalmasan tervezhető.

A DK Sequel nagyon előnyös tulajdonságokat egyesítő, megdőlésre egyáltalán nem hajlamos féltörpe repce hibrid, mellyel extenzív körülmények között is jó termés érhető el. A NÉBIH vizsgálataiban 2016-ban 5,56 t/ha-os termést ért el, mely 108%-os teljesítmény a standard hibrdek eredményéhez viszonyítva. Legmagasabb termését Debrecenben adta (5,88 t/ha).