Az őszi káposztarepcét 9-11%-os szemnedvességnél kell betakarítani. A repce eltérő érése miatt a táblarészek között 5-6% nedvességkülönbség is kialakulhat, ezért a tábla több pontján ellenőrizzük a repce nedvességét a betakarítás előtt. Az állományszárítás során a becők és magok mellett a szár nedvességtartalmának a homogenizálását is el kell érnünk.

A kombájn cséplő és leválasztó szerkezetét a lehető legkevesebb repceszalmával terheljük, ezért a repcét a becők alatt a lehető legmagasabban kell elvágni. Megdőlt állományban ez nem lehetséges. Ilyenkor a cséplési teljesítmény csökkenésével kell számolnunk. (Szárrövidítő alkalmazásával a megdőlés csökkenthető.) A beérett száraz repce esetében a legtöbb becő már a behordó csigával és a ferde felhordóval történő érintkezés során széttörik. Ezért a kíméletes cséplés szükséges és elegendő. Az alacsony veszteségű betakarításokhoz a hagyományos kombájn-vágószerkezetet oldalkaszával és asztaltoldalékkal kell ellátni. A cséplődob-kosár hézagot nem kell szűkre állítani és csökkentett dobfordulat mellett is elvégezhető a cséplés. A szűk dobkosár-hézag, valamint a nagy dobfordulat azt eredményezheti, hogy a cséplés során összetömörödik a szár és a magokat belepréseljük a szár belsejébe. Így egy tömör paplant kapunk, amelyből a szalmarázó nem tudja a magot leválasztani. A rosták és a szelelő ventillátor beállítására is nagy gondot kell fordítani. A gabonaaratásnál használatos beállítás nem megfelelő. A túl erős szél a magokat is kifújja, a veszteséget növeli. A törekrosta beállítását se feledjük. A kombájn beállítása után a rendszeres ellenőrzés a garancia a veszteségek csökkentésére.

A 9%-nál nedvesebb repcemag csak nagyon rövid ideig tárolható. Mikrobiális tevékenység indul be a repcemag-halmazban, ami CO2 és hő termelésével jár. A repcehalmaz rosszul szellőzik. Egyetlen éjszaka elég a bedohosodáshoz. Kombájntisztán nem szabad halmokban tárolni. A kombájntiszta termés sok becő-, szár-, és levélrészt tartalmaz, ezért előtisztítani (szelelés) szükséges. Szárítására maximum 50°C-on kerüljön sor, ha a mag nedvességtartalma 8%-nál magasabb. A tartós tárolás vagy az értékesítés előtt utótisztítást szükséges végezni. Az optimális betakarítási nedvességtartalom 8-9% között van.

Szűrje le találatait

Válassza ki a megfelelő paramétert

Repce » Betakarítás

Gépek, eszközök Alkatrész, szerviz

A Joskin immáron több mint 50 éves gyártási tapasztalattal rendelkező, belga családi tulajdonban lév

További info, ajánlatkérés »

Lehetővé teszi az automata kormányzást vegyes géppark esetén is. Igazi márkafüggetlen megoldás azokn

További info, ajánlatkérés »

Lehetővé teszi az automata kormányzást vegyes géppark esetén is. Igazi márkafüggetlen megoldás azokn

További info, ajánlatkérés »

A mezőgazdasági termelés egyre nehezebb feltételek között zajlik. Minden megművelt hektárból a lehet

További info, ajánlatkérés »

Ha mindenképpen a legnagyobb pontosságra van szükség, akkor az aktív munkagép-vezérlés garantálja, h

További info, ajánlatkérés »

A parcella formájától függetlenül az iTEC Pro automatikusan vezérli a teljes táblavégi fordulót, kön

További info, ajánlatkérés »

A John Deere Machine Sync összehangolja több gép szántóföldi munkáját és lehetővé teszi, hogy a trak

További info, ajánlatkérés »

Ez a kompakt egység lehetővé teszi a kijuttatási mennyiség és a szórókeret-szakaszok vezérlését a ne

További info, ajánlatkérés »

A John Deere automata szakaszvezérlés az egyes munkagép-szakaszokat a szántóföld meghatározott pontj

További info, ajánlatkérés »