Stabilitás

A KITE stabil vállalkozás

A KITE öröksége egy értékalapú üzleti közösség, ahol a magabiztos cselekvés hátterében tudás és teljesítmény áll. Az értékközösségnek a KITE saját értékein és erőforrásain felül meghatározó része a kialakult, stabil partnerkör, a megbízható beszállítói kapcsolatok, a fejlődést támogató tulajdonosi háttér és a tevékenység folyamatos finanszírozását biztosító pénzintézetek.

A KITE-ben az elmúlt fél évszázadban felhalmozódott sokrétű tudás egy jól körvonalazható szemléletben összpontosul és kimondott célja a teljes agrárszektor eredményességének és jövedelmezőségének emelése. Az értékközöségben működő bizalmi kapcsolatrendszer hitelesíti és bizonyítja a hétköznapokban ezt az üzleti filozófiát. Napjainkban, cégünk dinamikus növekedése és a mezőgazdaságban végbemenő generációváltás időszakában, különösen fontos a munkatársak és partnerek újabb generációit példamutatással fogékonnyá tenni a szemlélet befogadására, gyakorlására és továbbadására.

Az utóbbi években turbulensen változó gazdálkodási környezet minden résztvevő számára felértékeli az együttműködésen alapuló stabil hátteret. Erre támaszkodva könnyebb alkalmazkodni az előre nem látható tendenciákhoz, a váratlan helyzetekhez - legyen szó akár a geopolitikai vagy klímatényezőkről, a támogatási vagy finanszírozási lehetőségek változásáról, és fenntartani a tervezett fejlődést és növekedést.

Európa

Növekedési pályán

Megalapozott jövőkép

A KITE Zrt. tulajdonosa és menedzsmentje erős, közös elképzeléssel rendelkezik arról, merre tart és mit akar elérni hosszú távon. Döntéseink hátterében mindig ott van a piacvezető pozíció felelőssége, az, hogy hazánk legnagyobb agrárvállalkozásaként komoly hatással vagyunk ezen stratégiai ágazat teljesítményére. Az új termékek és szolgáltatások bevezetése önmagában növekedést eredményez, de a legnagyobb lehetőséget abban látjuk, ha hagyományainkhoz híven, a világban fellelhető legújabb technológiákat továbbra is kutatjuk, magas színvonalon adaptáljuk és az országhatáron túl is terjesztjük.

A KITE nemzetközivé válik

Kiemelkedő nemzetközi együttműködéseket építettünk ki azért, hogy a beszállítóink és partnereink közötti tudástranszfert elősegítsük, valamint a Magyarországon már bevezetett rendszer-szemléletű, komplex technológiai és kereskedelmi megoldásokat határainkon túlra is eljuttassuk. 2016-ban külföldi leányvállalatainkon keresztül sikeres terjeszkedésbe kezdtünk a szerb, majd a bosznia-hercegovinai és a montenegrói piacokon.

A KITE Precíziós Gazdálkodási Rendszer szolgáltatásai ma már nemcsak Magyarországon, de a KITE d.o.o. leányvállalat közreműködésével a szerb gazdák számára is elérhetők. Stratégiai célunk, hogy a következő évtizedben a KITE Zrt. nemzetközi szinten is jelentős agrárintegrátorrá és agrárinnovátorrá fejlődjön.

Kiemelkedő erőforrások

Szellemi tőkeképzés

A KITE alapításakor megelőzte korát, a kezdetektől a megalapozott szakértelemre és a korszerű technika alkalmazására, a kis- és nagyvállalatok közötti együttműködésre, valamint az integrációra épült. Ezt a koncepciót az idő igazolta, ezért a menedzsment követte akkor is, amikor a 2010-es évek elején a cég életében új korszak kezdődött. Jelentős szervezeti átalakulás, több területen generációváltás, a termék- és szolgáltatásinnováció felgyorsítása érdekében létszámbővítés segítette elő mai eredményeinket.

Szükségszerű szemléletváltás

Az agrárium mára alapvetően megváltozott, az eredményes gazdálkodásban a high-tech eszközök jutnak főszerephez. Ezen eszközrendszer megfelelő működtetéséhez azonban új típusú tudásra van szükség, ami komoly kihívások elé állítja a mezőgazdaság szereplőit. A következő időszak sikereinek megalapozása érdekében a KITE folytatja eddigi humánpolitikáját, a tehetséges szakemberek bevonzását. A vállalat létszáma meghaladja az 1800 főt. Az utóbbi években különösen a partnereknek nyújtott szolgáltatásokban közvetlenül részt vevő munkatársak száma emelkedett dinamikusan, hiszen a KITE fenntartható fejlődésének kulcsterülete a szolgáltatások körének, elérhetőségének és minőségének folyamatos növelése.

Bővebben KITE Karrier

Befektetés a jövőbe

A mezőgazdaság fejlődése egyre inkább megköveteli az új technológiai eljárásokat és ezen belül egyre sürgetőbb a fenntartható gazdálkodás szempontjainak érvényesítése. Egy évtizede, amikor a KITE Zrt. fejlődésének új korszakába lépett, ennek megfelelően definiáltuk újra célkitűzéseinket. A kezdeti időszakot leginkább a hatékony működést és a partnerek ellátási biztonságát, kényelmét növelő, nagy volumenű infrastruktúra-fejlesztések jellemezték, számos nagy beruházás valósult meg. Ezeken a stabil alapokon markánsan bontakoztak ki új tevékenységek, kiemelten a szaktanácsadás, a műszaki és a pénzügyi szolgáltatások területén. A beruházások milliárdos nagyságrendben folynak tovább, de a fejlesztett területeken belül az arány eltolódott a belső folyamatok szervezése, az informatikai fejlesztések, a digitális gazdálkodás felfuttatása, a szervizhálózat bővítése irányába.

A befektetések a KITE-ben felhalmozott szaktudás és a kedvező gazdasági környezet segítségével látványos eredményeket hoztak, a cégcsoport bevétele a 2013-as szintről 2022-re közel megháromszorozódott.

Az eredményt hosszú távú fejlesztési célokba visszaforgató üzletpolitikát tovább folytatjuk. Pénzügyi fenntarthatósági szemlélettel keressük, mibe kell ahhoz befektetni, hogy a Közös Agrárpolitikának megfelelve az egész ágazat fejlődését előmozdítsuk és ne csak a ma agrárszakemberei, de gyerekeik és unokáik is tervezhessenek a KITE-vel.

A vezető pozíció kötelez

A KITE Zrt. piaci súlya nemzetgazdasági léptékkel mérve is jelentőssé teszi a vállalatcsoportot, a Figyelő TOP 200 lista szerint jelenleg a 26. legnagyobb árbevételű vállalkozás, melyet európai szinten is jegyeznek: a COFACE CEE TOP 500 RANKING 2022-es listáján az előkelő 217. helyet foglalja el a legnagyobb közép- és kelet-európai vállalatok között.

Jelenleg egy korszakváltás részesei vagyunk, a mezőgazdaságban elkerülhetetlenné váltak a változások. A KITE szervezetén belül és partnerei körében egyaránt jelentős erőfeszítéseket tesz az új szemléletmód, termesztéstechnológiák és üzemszervezési módszerek kidolgozása és elterjesztése érdekében. Hagyományainkat folytatva a KITE erőforrásait ma is rendszerszemléletű, komplex technológiai és kereskedelmi megoldások kidolgozására fordítjuk, a fejlesztéseket a gazdálkodóknak továbbadjuk, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó technológiák bevezetésével, oktatással és tájékoztatással közvetítjük az agrárinnovációt a piaci szereplők felé.

A KITE piacvezető agrárintegrátorként a jövőben is úttörő szerepre törekszik a mezőgazdaság fejlesztésében, alkotó szakembergárdánk ambíciója a digitális forradalom nyújtotta lehetőségeket a cég és a gazdálkodók javára egyaránt kamatoztatni.

Összhangban szűkebb pátriánkkal

Annak idején Szabó István, a KITE szellemiségének máig meghatározó alakja, a termelési rendszer fejlesztése mellett Nádudvar városi rangra emelését és az itt élő emberek életkörülményeinek javítását is fontos feladatának tartotta. A KITE ma is ezt a kettősséget képviseli: a komplex kihívásokra adott válaszok mellett a mikrokörnyezetre gyakorolt hatás jelentőségét értve küldetésének tekinti a központi funkciók Nádudvaron tartását és folyamatos bővítését, de új munkahelyek teremtésével és korszerű munkakörnyezet kialakításával az alközponti hálózaton keresztül országszerte hozzájárul a magyar vidék megtartó képességéhez.