2024. június 07.

Hamarosan új pályázatok nyílnak a kertészetek korszerűsítésére

A KITE Zrt. az OTP Hungaro-Projekt Kft.-vel karöltve május 29-én a Kraszna Vigadóban közös rendezvényen ismertette az idén kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket, melyekkel megvalósítható a kertészetek, gyümölcsültetvények korszerűsítése. A rendelkezésre álló keret 2024–2027 között mintegy 2900 milliárd forint, és a menetrend 69 egymástól független pályázatot tartalmaz.

A rendezvény első előadójaként Vulcz László, az OTP Hungaro-Projekt Kft. ügyvezetője ismertette a támogatások általános feltételrendszerét és a főbb változásokat. A gyümölcsültetvény-pályázatok benyújtása várhatóan augusztus végén kezdődhet meg, azonban a feldolgozásuk több időt is igénybe vehet, így előreláthatólag jövő év tavaszán, illetve őszén kezdődhet meg ténylegesen az ültetvénytelepítés a támogatással. A pályázatok bírálata, a hiánypótoltatás szabályai alapvetően nem változnak, viszont a hiánypótlásra a visszanyitott beadási felületen nyílik lehetőség. A pályázatok elbírálása pontozás alapján (állami értékelők közreműködésével) történik, de visszatér a döntés-előkészítő bizottság (DEB), amely alapvető- en a nagyobb jogcímek döntéshozatalánál vállal szerepet.

Várható változások

A változás-bejelentés szabályai szigorodtak, az idei évtől legfeljebb három változás-bejelentés nyújtható be, amelyből kettő vonatkozhat a műszaki-szakmai tartalom módosítására. Szintén jelentős módosulás figyelhető meg az előlegeket tekintve, ugyanis a korábbi 50% helyett ebben a pályázati ciklusban csak 25% előleg igényelhető, valamint felső összegkorlát is meghatározott, ez kisebb jogcímek esetén 50 millió, nagyobb beruházásoknál pedig maximum 500 millió forint. Emellett szükségessé vált a projektszámla-nyitás és az igényelt előleg mértékével megegyező összegű önerő felmutatása és igazolása, továbbá a megkapott előleggel az első kifizetési kérelemig el kell számolni. Az építésekre megmarad az építési normagyűjtemény (hűtőházak, üvegházak esetén), ami ebbe nem sorolható be, az ajánlatos tételnek minősül és három árajánlat bekérése kötelező. A kizárólagos forgalmazói nyilatkozat mostantól nem elegendő. A kötelező fenntartás alapesetben marad öt év, de kkv-k esetében ez várhatóan három évre csök- kenhet. A fenntartás alatt a beruházás tárgya továbbra sem idegeníthető el, nem adható bérbe, de a megterhelés tilalma kikerült.

Akinek van meglévő támogatási okirata korábbi pályázatokból és még nem kezdte meg a beruházást, tehát nem nyújtott még be kifizetési kérelmet, az nem jogosult az új kiírás során pályázni. Ha a korábbi beruházás nem tud megvalósulni, akkor a pályázati pénzt vissza kell adni és ezt követően kezdődhet meg az újabb pályázat benyújtása. Nagyobb projektek esetén maximum 36 hónap a megvalósítási idő, ez korábban egységesen 24 hónap volt.

Csökken a kifizetési kérelmek darabszáma, az előző évben nyolc köztes kifizetési kérelmet lehetett benyújtani és egy zárót, jelenleg pedig négy köztes és egy záró adható be. Marad a 12 hónapon belül legalább 10% elszámolási kötelezettség, illetve mivel nagyobb pályázatok esetén 30-60 hónap lehet a megvalósítási idő, 24 hónapon belül 60%-kal el kell tudni számolni. Új szabály, hogy az eddigi 80% megvalósítási kötelezettség 5% szankció mellett levihető 60%-ra.

A mezőgazdasági árbevétel számítása is változott, kedveztek azoknak, akiknek van területük, állatuk, tehát a 10 000 standard termelési értéket elérik, viszont valamilyen mezőgazdasági terméket forgalmaznak és 50% alá csökkent a mezőgazdasági árbevételük. A stratégia szerint tehát 40%-os mezőgazdasági árbevétel az elvárás. Változott az árbevétel-arány számításának képlete: az eladásra vásárolt mezőgazdasági áruk nettó árbevétele már emeli a mezőgazdasági árbevételt. A közbeszerzési értékhatárok növekedtek, jelenleg beruházási vonatkozásban ez 2 120 223 300 forint.

Kertészeti beruházások

Vulch László a továbbiakban kiemelte azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek relevánsak lehetnek a kertészeti ágazatban termelők számára.

 1. Feldolgozóüzemek komplex fejlesztésének támogatása (200 mFt <).
 2. Feldolgozóüzemek fejlesztésének támogatása (< 200 mFt).
 3. Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházak- hoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása.
 4. Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása.

Ezek közül a kertészettel, ültetvénytelepítéssel és gyógynövénytermesztéssel kapcsolatos támogatásokról már Bali László, az OTP Hungaro-Projekt Kft. igazgatóhelyettese mondta el a legfontosabb tudnivalókat és ismertette a tervezeteket.

Előleg: A támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 500 millió forintig.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

1. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások

 • Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése.
 • Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése.
 • A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése.

2. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások

 • Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgálóhelyiség, épület, csomagolótér, terem, közlekedő) energiahatékonyság-javítására vonatkozó tevékenységek.
 • Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások esetében a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A nem támogatható tevékenységek közé tartozik a mezőgazdasági erőgép és traktor, valamint a forgóeszközök beszerzése.

 A maximális támogatási összeg 5 milliárd forint. Az 1. célterület vonatkozásában az alaptámogatási intenzitás 50%, a 2. célterületen az energiahatékonyság növelésére vonatkozó tevékenységek esetén szintén 50%, viszont, ha zöld be- ruházás is megvalósul, akkor 70% is le- het. Fiatal mezőgazdasági termelők további 15%, ökológiai gazdálkodók pedig plusz 10% intenzitást érhetnek el. A maximális támogatás 65% lehet.

Öntözésfejlesztés, vízhasználat

A továbbiakban említésre kerültek az öntözésfejlesztési és a vízfelhasználás hatékonyságát javító, mezőgazdasági üzemen belüli beruházások, melyre még jelenleg nincsen társadalmi egyeztetésen felhívástervezet, viszont fontos téma, hiszen az ültetvénytelepítésnél az öntözés kiépítése kötelező műszaki tartalom, anélkül nem kapható támogatás. Várhatóan a KAP stratégia alapján a korábbi pályázati felhíváshoz képest a víztározók létesítése nem lesz támogat- ható, kivéve a művelés alatt álló területekről történő csapadékvíz tározására szolgáló létesítményeket. Szintén nem támogathatók a Natura 2000-es besorolású területeken az öntözési beruházások. Emellett az elismert fenntartható vízgazdálkodási közösség automatikusan jogosult támogatásra, a tagok jogosultságát nem vizsgálják. A környezeti hatásvizsgálat elvégzése a projekttel érintett terület nagyságától függetlenül kötelező elem. Víztározók (csak csapadékvíz) létesítése esetén a környezeti körzeti terv elkészítése kötelező.

A támogatható tevékenységek közé tartozik az új ültetvény telepítése, a legkisebb támogatható táblaméret továbbra is 1 hektár, kivéve szamóca és spárga telepítésekor, melynél a legkisebb támogat- ható ültetvény- és táblaméret 0,5 hektár. Szintén támogatható tevékenység az ültetvénycsere, mely magában foglalja a támogatási kérelem benyújtásának idő- pontjában – a beruházással érintett területen – meglévő ültetvény kivágását, majd a telepítési terv szerinti ültetvénnyel történő újratelepítését.

Ha a cserélt ültetvény kora a termőre fordulástól számított

 • 10 évet meghaladja, akkor a kivágás költségei elszámolhatóak;
 • 10 évet nem haladja meg, akkor a kivágás költségei nem elszámolhatóak és a támrendszerek és jégeső elleni védőháló felújítása nem támogatott.

Telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcsültetvény korszerűsítése, új ültetvény telepítése vagy ültetvénycsere esetén támogatható beruházások közé sorolható a támrendszer és jégháló, a tavaszi fagykár megelőzésére stabil és mobil légkeverő berendezések, fagyvédelmi kályhák, vontatott hőtermelő gépek, továbbá esőkár ellen támrendszer, fólia, valamint betakarító eszközök beszerzésére 5 hektár ültetvényméret esetén 15 millió forint támogatás igényelhető. Traktorbeszerzés (1 db, legfeljebb 85 kW motorteljesítmény) kizárólag új ültetvény telepítése esetén támogatott, 12 millió forint támogatási összeghatárig.

A betakarításra alkalmas gépek és eszközök beszerzése 15 millió forint támogatással lehetséges, ideértve a vontatott és önjáró betakarítógépeket, valamint a kézi eszközöket.

Főbb műszaki tartalmak: az öntözés kialakítása minden ültetvénytípusnál kötelező, az öntözött terület növekedése esetén jogerős vízjogi engedély szükséges. A VGT 3 szerint mennyiségi szem- pontból jónál alacsonyabb besorolású víztest esetén az öntözés csak felújításkor támogatható, legalább 50% vízmegtakarítással. Új öntözőtelep ilyen víztest esetén nem támogatott, csak önerőből valósítható meg. A jégeső elleni védelem kötelező alma, körte, birs (200 db/ha felett), cseresznye (800 db/ha), kivi (400 db/ha) esetén. Egyszerű támrendszer bogyósoknál (piszke, málna, szeder) jellemző. Tavaszi fagykár elleni védelem szükséges alma, cseresznye, kajszi, őszi- barack, mandula és kivi esetén.

Mit kínál a KITE?

A támogatások feltételrendszeréről széles körű tájékoztatás hangzott el, azonban a gyümölcsültetvény-telepítések gyakorlati megvalósításáról már Sira Márk, a kertészeti üzletág igazgatója mondta el a legfontosabb tudnivalókat. Az ültetvénytelepítés sikerességét a precíz tervezés nagyban segíti, mely a későbbiekben megkönnyíti a támrendszerek kiépítését. A Valente által kifejlesztett támrendszerek erős, hosszan tartó megoldást kínálnak a mezőgazdasági kihívásokra. Ezek a rendszerek feszített betonoszlopokon alapulnak, melyeket acélhuzalok és sodronyok erősítenek. Minőségi alapanyagaik és saját szabadalmuk, a VA.PA kampók biztosít- ják tartósságukat és könnyű karbantartásukat. A jéghálóik akár 60 tonna jégterhelést is elbírnak, élettartamuk 10-15 év, mivel UV-ellenálló adalékanyagokat használnak a gyártás során.

A Valente rendszerek nemcsak a jégvédelemre, hanem az esővédelemre is alkalmasak, és a Wayki® technológia segítségével egyszerűen és gyorsan kezelhetők. A csepegtető-, öntöző- és tápoldatozórendszer hozzájárul a termesztés sikeréhez, ezek kivitelezésére szintén megoldást kínál a KITE. A Tow and Blow szélgépek pedig a kisugárzási fagyok ellen biztosítanak hatékony védelmet a levegő mozgatásával, melyekre várhatóan szintén igényelhető lesz állami támogatás.

A program további részében Magyary Péter, a KITE Hiteliroda vezetője mutatta be a hiteliroda tevékenységét, melynek fő célja a KITE partnereinek beruházási és finanszírozási igényeinek kiszolgálása. Kiemelte, hogy a kertészeti területeken, különösen az ültetvénytelepítésben, komplex szolgáltatást nyújt a KITE Zrt., amely nemcsak a beruházást és kivitelezést, hanem a finanszírozás biztosítását is magában foglalja. Egyablakos kiszolgálás érhető el a partnerek számára, ami azt jelenti, hogy a teljes folyamatot a KITE finanszírozási szaktanácsadója menedzseli. A KITE Zrt. az OTP leánybankjával, a Merkantil Bankkal működik együtt, mely a KITE kockázati döntéseire hitelez, ezáltal egyszerűsített hitelbírálattal biztosítható a finanszírozás. Ennek köszönhetően az eljárási folyamat gyorsabb, mint egy kereskedelmi bank esetében. Mivel projektjellegű finanszírozás történik, több időt vesz igénybe és több részletben történik a hitel folyósítása. A finanszírozás kulcsa a fedezet, melyre az a földterület számítható be, ahol az ültet- vénytelepítés megvalósul, szükség esetén egyéb ingatlanfedezetekkel kiegészítve. A futamidők általában 3-7 év között mozognak, türelmi idő is biztosított, amely maximum 18 hónapos lehet. Az önerő minimum 10%, és az áfát is finanszírozni kell. A visszaigényelt áfa megtartható, nem kell visszaforgatni a konstrukcióba. A díjfizetésre évi kétszeri lehetőség van a partner választása szerint. A támogatás-előfinanszírozás külön kölcsönszerződés alapján történik.

Korábbi támogatásoknál nem volt kamattámogatás, így újdonság, hogy idéntől a hosszú lejáratú hitelekre elérhető ez is. Végül, az ültetvények finanszírozásában a támogatási plafonok is rugalmasak lehetnek, fiatal gazdák, gazdaságátadás esetén, ökológiai gazdálkodók vagy kollektív beruházások esetén akár 65%-os támogatási intenzitás is elérhető. A kamattámogatás részleteit az Agrárminisztérium és a bankszövetség közötti egyeztetések során alakítják ki.

Összefoglalva, a KITE Hiteliroda célja, hogy a kertészeti és ültetvénytelepítési beruházásokhoz teljes körű finanszírozási és tanácsadói szolgáltatást nyújtson, hogy a KITE partnerei számára a lehető legkönnyebben és legkedvezőbb feltételekkel valósuljanak meg ezek a jövedelmező beruházások.